پیش بند آشپزخانه 

یش بند جزء پرکاربرد سرویس اشپزخانه پارچه ای است. شما از مرحله ای که اقدام به تهیه یک غذا می گیرید تا زمانی که غذا را آماده می کنید و حتی بعد از آن در هنگام شستشوی ظروف نیاز به یک پیش بند خواهید داشت. استفاده از پیش بند باعث می شود لباس های شما در هنگام تهیه غذا یا بعد از آن درهنگام شستشوی غذا کثیف و لکه دار نشود. همچنین از اینکه لباس شما بوی غذا را به خود بگیرد جلوگیری می کند. به ااین ترتیب بوی غذا روی لباس باعث آزار شما نخواهد شد.
بهتر است جنس پیش بند آشپزخانه شما پارچه نخی باشد که به راحتی قابل شستشو و لکه برداری باشد. همچنین پیش بندهای پارچه ای کثیفی و چربی را به خود نمی گیرند و با یکبار شستشو تمیز می شوند.

نمایش 1 - 15 از 15 آیتم
نمایش 1 - 15 از 15 آیتم

منو