شاخه‌ها

سرویس آشپزخانه پارچه ای  ( 21 محصول وجود دارد. )

سرویس آشپزخانه پارجه ای | سرویس پارچه ای آشپزخانه

مدل سرویس آشپزخانه پارجه ای - سرویس پارچه ای آشپزخانه عروس

محصولات
نمایش 1 - 21 از 21 قلم کالا
 • 65,000 تومان

  نیم ست آسپزخانه عروس طرح آفتابگردانسرویس آشپزخانه 8تکهمحصول رزین تاژجنس پارچه نخیپرشده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل :          دمکنی کشدار          دستگیره          دستکش فر          پیشبند ضد آب          حوله آشپزخانه

  65,000 تومان
 • 65,000 تومان

  سرویس آسپزخانه عروس طرح فلفل قرمزسرویس عروس 8 تکهمحصول رزین تاژجنس پارچه نخیپرشده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل :دمکنی کشدار دستگیره دستکش فر پیشبند ضد آب حوله آشپزخانه

  65,000 تومان
 • 65,000 تومان

  نیم ست آشپزخانه رزین تاژ طرح تمشکسرویس آشپزخانه 8تکهمحصول رزین تاژجنس پارچه نخیپرشده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل :          دمکنی کشدار          دستگیره          دستکش فر          پیشبند ضد آب          حوله آشپزخانه

  65,000 تومان
 • 132,000 تومان

  ست پارچه ای آشپزخانه عروس طرح تمشکسرویس آشپزخانه 22تکهمحصول رزین تاژجنس پارچه نخیپرشده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل :  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  132,000 تومان
 • 132,000 تومان

  ست آشپزخانه عروس طرح فلفل قرمزسرویس آشپزخانه 22تکهمحصول رزین تاژجنس پارچه نخیپرشده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل :  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  132,000 تومان
 • 132,000 تومان

  ست آشپزخانه رزین تاژ طرح تمشکسرویس آشپزخانه 22تکهمحصول رزین تاژجنس پارچه نخیپرشده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل :  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  132,000 تومان
 • 132,000 تومان

  ست پارچه ای آشپزخانه طرح هویجسرویس آشپزخانه 22تکهمحصول رزین تاژجنس پارچه نخیپرشده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل :  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  132,000 تومان
 • 84,000 تومان

  مدل نیم ست آشپزخانه اسپرید آبیمدل سرویس آشپزخانه پارچه ای 8 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:دمکنی کشدار دستگیره دستکش فر پیشبند ضد آب حوله آشپزخانه

  84,000 تومان
 • 84,000 تومان

  مدل سرویس آشپزخانه پارچه ای راه راه الوانمدل سرویس آشپزخانه 8 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:دمکنی کشدار دستگیره دستکش فر پیشبند ضد آب حوله آشپزخانه

  84,000 تومان
 • 84,000 تومان

  مدل نیم ست آشپزخانه خالدار الوانست سرویس آشپزخانه 8 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:دمکنی کشدار دستگیره دستکش فر پیشبند ضد آب حوله آشپزخانه

  84,000 تومان
 • 84,000 تومان

  مدل نیم ست آشپزخانه خالدار قرمزسرویس آشپزخانه 8 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:دمکنی کشدار دستگیره دستکش فر پیشبند ضد آب حوله آشپزخانه

  84,000 تومان
 • 84,000 تومان

  مدل جدید نیم ست آشپزخانه پارچه ای اسپرید صورتیسرویس پارچه ای آشپزخانه 8 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:دمکنی کشدار دستگیره دستکش فر پیشبند ضد آب حوله آشپزخانه

  84,000 تومان
 • 84,000 تومان

  مدل جدید نیم ست آشپزخانه رابید آبیمدل ست سرویس آشپزخانه پارچه ای 8 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:دمکنی کشدار دستگیره دستکش فر پیشبند ضد آب حوله آشپزخانه

  84,000 تومان
 • 84,000 تومان

  جدیدترین سرویس پارچه ای آشپزخانه رابید صورتیمدل سرویس آشپزخانه8 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:دمکنی کشدار دستگیره دستکش فر پیشبند ضد آب حوله آشپزخانه

  84,000 تومان
 • 168,000 تومان

   ست کامل پارچه ای آشپزخانه اسپرید آبیمدل سرویس آشپزخانه 20 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  168,000 تومان
 • 168,000 تومان

  سرویس جدید پارچه ای آشپزخانه راه راه الوانمدل سرویس پارچه ای آشپزخانه 20 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  168,000 تومان
 • 168,000 تومان

  ست کامل  آشپزخانه پارچه ای خالدار الوانپارچه سرویس آشپزخانه 20 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  168,000 تومان
 • 168,000 تومان

  ست سرویس پارچه ای آشپزخانه خالدار قرمزمدل جدید سرویس آشپزخانه 20 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  168,000 تومان
 • 168,000 تومان

  جدیدترین سرویس پارچه ای آشپزخانه اسپرید صورتیوسایل پارچه ای آشپزخانه 20 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  168,000 تومان
 • 168,000 تومان

   ست کامل پارچه ای آشپزخانه رابید آبیمدل سرویس آشپزخانه کامل 20 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  168,000 تومان
 • 168,000 تومان

  سرویس پارچه ای آشپزخانه عروس رابید صورتیسرویس پارچه ای عروس 20 تکهمحصول رزین تاژجنس کتانپر شده از الیاف پلی استرمحتویات بسته شامل:  دمکنی کشدار   دستگیره   دستکش فر   دستمال سفره   پیشبند ضد آب   روقوری   حوله آشپزخانه   کیسه سبزی   دستگیره یخچال   سبد نان   زیر بشقابی

  168,000 تومان
نمایش 1 - 21 از 21 قلم کالا