قندان 

قندان

قندان

انواع مدل قندان : قندان چینی - قندان کریستال - قندان سرامیکی ، قندان نقره ای ، قندان طلایی