کشو و قفسه 

کشو و قفسه

قفسه | شلف | کشو

انواع قفسه - شلف - کشو شامل : قفسه چوبی - قفسه دیواری - قفسه کتابخانه - شلف دیواری - سبد سیب زمینی و پیاز