قفس گرد تزیینی سفید

( )
  • دو سایز بزرگ
  • چهار سایز باهم
  • دو سایز کوچک

135,000 تومان

موجود

قفس  گرد تزیینی سفید

  • قفس دکوری

  • مناسب برای گل و شمع

  • دارای حلقه آویز

  • بازشونده از قسمت در قفس

ویژگی ها

ویژگی های کلی

جنس : فلزی
ابعاد : قطر ها به ترتیب:11- 14- 20 -25 سانتی متر ارتفاع ها به ترتیب:18-24- 33- 42 سانتی متر

فلزی
قطر ها به ترتیب:11- 14- 20 -25 سانتی متر ارتفاع ها به ترتیب:18-24- 33- 42 سانتی متر