روتختی

فیلتر توسط
‎تومان1,680,000 ‎تومان2,100,000
حراج‎−20%
پیشنهاد ویژه
سرویس روتختی کاوری ست روتختی دو نفره مناسب تخت 160 و 180 4 تکه شامل کاور لحاف، ملحفه تشک و 2 عدد روبالشی جنس نخی رانفورس پارچه نرم و لطیف بدون تغییر رنگ در شستشو برند Ozdilek محصول کشور ترکیه
‎تومان1,680,000 ‎تومان2,100,000
حراج‎−20%
پیشنهاد ویژه
سرویس روتختی کاوری ست روتختی دو نفره مناسب تخت 160 و 180 4 تکه شامل کاور لحاف، ملحفه تشک و 2 عدد روبالشی جنس نخی رانفورس پارچه نرم و لطیف بدون تغییر رنگ در شستشو برند Ozdilek محصول کشور ترکیه
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان3,150,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان3,150,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...
‎تومان2,750,000
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس نخ ساتین پارچه لطیف محتویات لحاف الیاف ضد حساسیت بدون تغییر رنگ در شستشو قابل سفارش به صورت دو نفره و یک نفره یک نفره 4 تکه دو نفره 6 تکه (مناسب تخت 160) یک نفره شامل: یک عدد لحاف...

سرویس روتختی

سرویس روتختی شما می تواند بر کیفیت خواب شما تأثیر مستقیم داشته باشد. گرما و سرما در هنگام خواب باعث برهم زدن خواب شما خواهد شد. همچنین کیفیت و جنس ست روتختی که شما استفاده می کنید بر سلامتی شما نیز تأثیرگذار است.

بنابراین همواره توصیه می شود در هنگام خرید روتختی به این نکات توجه کافی را داشته باشید.

نکته دیگری که در انتخاب روتختی بسیار حائز اهمیت است رنگ و طرح روتختی شماست که می بایست با دکوراسیون اتاق خواب شما مطابقت داشته باشد.

هماهنگی میان رنگ و طرح روتختی و کاغذ دیواری و رنگ پرده از نکاتی است که باعث می شود شما در اتاق خواب تان احساس آرامش داشته باشید.

شیک و تک با در نظر گرفتن همه موارد علاوه بر ارائه انواع روتختی ترک و روتختی ایرانی باکیفیت سعی کرده است تنوع بسیار زیادی نیز در مدل های روتختی به شما عرضه نماید تا بتوانید مطابق با سلیقه خود و بدون نگرانی از جنس روتختی اقدام به انتخاب و خرید روتختی نمائید.

روتختی کاوری یا ملحفه روتختی

اکثر افراد در هنگام خرید روتختی سوال میکنند تفاوت بین روتختی کاوری (ملحفه روتختی) و لحاف روتختی در چیست. لازم است توضیح داده شود تنها تفاوتی که این سرویس ها با هم دارند در نوع پوشش لحاف روتختی است.

سرویس روتختی شما شامل لحاف لایت یا لحاف سفید، کاور لحاف، ملحفه تشک، روبالشی و روکوسنی می شود. این اجزاء می تواند در هر سرویس تغییر کند.

در صورتیکه که شما یک لحاف مجزا که معمولاً به آن لحاف لایت اطلاق می شود دارید می توانید سرویس روتختی کاوری تهیه کنید. در سرویس روتختی کاوری شما تنها روکش روی لحاف به همراه سایر اجزای روتختی را تهیه می کنید و نیازی به تهیه مجدد لحاف لایت ندارید.

لحاف روتختی

در صورتیکه سرویس روتختی به شکل لحاف روتختی عرضه شود به دو شکل لحاف دوخت دار و لحاف و کاور قابل سفارش می باشد. لحاف روتختی در واقع یک لحاف کامل است که کاور روتختی با آن دوخته شده است و از آن جدا نمی شود. به این نوع از روتختی، سرویس روتختی با لحاف دوختدار می گویند.

در صورتیکه امکان جدا کردن کاور لحاف از لحاف داخلی وجود داشته باشد به این نوع از روتختی، سرویس کاور و لحاف می گویند.

شما می توانید متناسب با نیاز خود نسبت به خرید یکی از انواع روتختی اقدام نمائید. اما توجه داشته باشید بیشتر مدل های روتختی به شکل لحاف دوختدار عرضه می شوند.

انواع روتختی

اصولاً روتختی ها و انواع لحاف را بر اساس اندازه تخت تقسیم بندی می کنند. دو دسته کلی روتختی دو نفره و روتختی یک نفره گروه بندی کلی روتختی ها محصوب می شوند

از آنجا که طول اکثر تخت ها دو متر می باشد بنابراین مهم ترین نکته در انتخاب روتختی عرض تخت است. در تخت های دو نفره با عرض 140-160 و 180 و در مدل های یک نفره تخت با عرض 90 و 120 قابل سفارش می باشد. در میان روتختی های دو نفره، روتختی برای تخت 160 و برای مدل های روتختی یک نفره، روتختی برای تخت 90 مرسوم ترین اندازه ها می باشد.

در صورتیکه شما تخت بزرگتر یا کوچکتر از این اندازه داشته باشید می بایست اقدام به سفارشی سازی اندازه روتختی نمائید.لازم به ذکر است در صورت تغییر اندازه روتختی تنها ملحفه تشک قابل تغییر است و اندازه لحاف هیچ تغییری نخواهد کرد.

روتختی سه بعدی

روتختی سه بعدی یا روتختی دیجیتالی سبک جدیدی از روتختی به حساب می آید که با پیشرفت تکنولوژی و امکان چاپ با کیفیت بالا برروی پارچه این سبک از روتختی ها به بازار عرضه شده اند.

در تولید روتختی های سه بعدی از رنگ هایی استفاده می شود که به آسانی و با شستشو از سطح پارچه پاک نمی شوند.

روتختی های سه بعدی طرح های زنده و پویاتری نسبت به سایر مدل های روتختی دارند. استفاده از سایه های متعدد باعث شده تا طرح روی روتختی به شکل سه بعدی دیده شود.

روتختی ترک

تقریباً همه ما کالاهای ترک و بخصوص کالای خواب ترک را جزء با کیفیت ترین مدل های روتختی می دانیم. روتختی های ترک به دلیل استفاده از تکنولوژِی بالاتری از تولید پارچه و چاپ از کیفیت و لطافت بیشتری برخوردارند.

در سالهای اخیر به دلیل بروز مشکلات متعدد در عرصه واردات اکثر شرکت های واردکننده کالای خواب ترک به واردات پارچه و تولید داخلی این محصولات در داخل روی آورده اند.در حال حاضر نیز در شیک و تک انواع روتختی ترک و ایرانی از برندهای اصلی و باکیفیت عالی قابل فروش می باشد.

روتختی عروس

روتختی عروس شامل انواع روتختی می باشد که با تور، گیپور و ساتن تزیین شده است. این دسته از روتختی ها به صورت متعارف خیلی پرکاربرد نیستند. در حال حاضر اکثر افراد نمونه های روتختی سه بعدی یا روتختی اسپرت را برای اتاق خواب بیشتر ترجیح می دهند چرا که استفاده متداول تری دارند.

قیمت روتختی عروس متناسب با پارچه های به کار رفته در تهیه آن و کارهایی که با دست انجام می شود مانند گلدوزی و منجوق دوزی و غیره و همچنین تعداد تکه های موجود در سرویس متفاوت است.

قیمت روتختی

قیمت روتختی یکی از معیارهای خرید به حساب می آید. ما در شیک و تک همواره به مشتریان توصیه می کنیم تنها معیار خرید خود را قیمت روتختی قرار ندهید و اقدام به خرید روتختی ارزان ننمائید. چرا که قیمت و کیفیت رابطه مستقیمی باهم داشته و با کاهش قیمت قطعا کیفیت نیز کاهش پیدا کرده است.

استفاده از الیاف بازیافتی و پارچه های با کیفیت پایین قیمت تمام شده را بسیار پایین خواهد آورد و در نهایت موجب نارضایتی مشتری از خرید و ایجاد هزینه های دوباره برای خرید خواهد کرد.

در عوض آن می توانید در حراج روتختی های شیک و تک شرکت کنید و بهترین کالاها با بهترین کیفیت را به مناسب ترین قیمت تهیه نمائید.

خرید اینترنتی روتختی

خرید اینترنتی روتختی علاوه بر صرفه جویی در وقت شما این امکان را برای شما فراهم می کند تا با یک کلیک به کلکسیون عظیمی از مدل های متنوع روتختی دسترسی پیدا کنید.اما همیشه دغدغه کیفیت یکی از مسائلی است که ذهن مشتریان را به خود درگیر می کند.

ما در شیک و تک فروش روتختی را به صورت حرفه ای و برای چندین سال متوالی انجام می دهیم و از این رو با تولیدکنندگان و واردکنندگان این حوزه آشنایی کافی را داریم. تجربه خود را در محک زدن تأمین کنندگان متعدد به کار گرفته ایم تا بتوانیم بهترین کیفیت سرویس های روتختی را در تنوع بالا برای شما فراهم نمائیم.

کیفیت کالای کلیه تأمین کنندگان قبل از عرضه برای فروش مورد تأیید تیم فنی شیک و تک قرار گرفته است بنابراین شما می توانید با خاطری آسوده از تجربه ما استفاده کنید و با خیال راحت به صورت اینترنتی خرید خود را انجام دهید.

ادامه مطلبنمایش کمتر

فهرست محصولات

تنظیمات

برای استفاده از لیست علاقه مندی ها به صورت رایگان یک حساب کاربری ایجاد کنید.

ورود

یک حساب کاربری ایجاد کنید تا کالاهای مورد پسندتان را از دست ندهید

ورود