دیگر محصولات پیشنهادی
تمام شد
محصول موجود نمی باشد
‎تومان0
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • پنج سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 180 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت خطی
 • دارای موتور زنگ
 • بدون ثانیه شمار
 • طراحی ساده و زیبا
تمام شد
محصول موجود نمی باشد
‎تومان0
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • پنج سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 180 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت خطی
 • دارای موتور زنگ
 • بدون ثانیه شمار
 • طراحی ساده و زیبا
تمام شد
محصول موجود نمی باشد
‎تومان0
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • پنج سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 180 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت خطی
 • دارای موتور زنگ
 • بدون ثانیه شمار
 • طراحی ساده و زیبا
تمام شد
محصول موجود نمی باشد
‎تومان0
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • پنج سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 180 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت خطی
 • دارای موتور زنگ
 • بدون ثانیه شمار
 • طراحی ساده و زیبا
تمام شد
محصول موجود نمی باشد
‎تومان0
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • پنج سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 180 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت خطی
 • دارای موتور زنگ
 • بدون ثانیه شمار
 • طراحی ساده و زیبا
‎تومان10,140,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس
 • ارتفاع 184 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان اعداد انگلیسی
‎تومان10,140,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس
 • ارتفاع 184 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان اعداد انگلیسی
‎تومان10,140,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس
 • ارتفاع 184 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان اعداد انگلیسی
‎تومان7,067,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی مدرن
 • مدل ستون
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • پنج سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 190 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت اعداد رومی
 • دارای موتور زنگ
 • بدون ثانیه شمار
 • طراحی ساده و زیبا
‎تومان10,100,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • دارای پاندول
 • مناسب دیزاین هایی با طراحی کلاسیک
 • صفحه ساعت گرد
 • دارای یک عدد کشو
 • ریل کشوها به صورت آرام بند
 • جنس چوبی
 • محکم و با دوام
 • دارای 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس
‎تومان7,067,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی مدرن
 • مدل ستون
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • پنج سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 190 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت اعداد رومی
 • دارای موتور زنگ
 • بدون ثانیه شمار
 • طراحی ساده و زیبا
‎تومان7,955,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده و قفسه
 • بدون پاندول
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت مربع
 • جنس چوبی
 • 5 سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 182 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان اعداد رومی و خطی
 • بدون ثانیه شمار
 • دارای 8 قفسه
 • مناسب برای قرار دادن کتاب و مجسمه
 • محدب
‎تومان7,550,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • دارای پاندول
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • صفحه سفید
 • اعداد انگلیسی
 • نحوه نمایش عقربه ای
 • مناسب دیزاین هایی با طراحی کلاسیک
 • بادوام
 • بدون کشو و قفسه
 • دارای 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس
‎تومان10,140,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • بدون پاندول
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس فلزی
 • صفحه سفید
 • اعداد رومی
 • نحوه نمایش عقربه ای
 • مناسب دیزاین هایی با طراحی کلاسیک
 • بادوام
 • بدون کشو و قفسه
 • دارای 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس
‎تومان5,850,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • بدون پاندول
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس فلزی
 • صفحه سفید
 • اعداد انگلیسی
 • نحوه نمایش عقربه ای
 • مناسب دیزاین هایی با طراحی کلاسیک
 • بادوام
 • بدون کشو و قفسه
 • دارای 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس
‎تومان7,884,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • بدون پاندول
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • صفحه سفید
 • اعداد انگلیسی
 • نحوه نمایش عقربه ای
 • مناسب دیزاین هایی با طراحی کلاسیک
 • بادوام
 • دارای قفسه
 • 5 طبقه
 • دارای 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس
‎تومان7,884,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • بدون پاندول
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • صفحه سفید
 • اعداد انگلیسی
 • نحوه نمایش عقربه ای
 • مناسب دیزاین هایی با طراحی کلاسیک
 • بادوام
 • دارای قفسه
 • 5 طبقه
 • دارای 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس
‎تومان7,067,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی مدرن
 • مدل ستون
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • پنج سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 190 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت اعداد رومی
 • دارای موتور زنگ
 • بدون ثانیه شمار
 • طراحی ساده و زیبا
‎تومان6,379,000
استعلام موجودی
 • ساعت سه پایه
 • پایه تلسکوپی
 • طراحی مدرن
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس پایه چوبی
 • دارای صفحه شیشه ای
 • نمایش زمان به صورت رومی
 • جنس صفحه مشکی
 • رنگ پایه مطابق تصویر
 • 5 سال گارانتی
‎تومان10,650,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده و قفسه
 • بدون پاندول
 • دارای درب شیشه ای
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • 5 سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 200 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان اعداد رومی
 • بدون ثانیه شمار
 • دارای 6 قفسه مستطیلی
 • مناسب برای قرار دادن کتاب و مجسمه
‎تومان10,650,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده و قفسه
 • دارای درب شیشه ای
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • 5 سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 200 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان اعداد رومی
 • بدون ثانیه شمار
 • دارای 6 قفسه مستطیلی
 • مناسب برای قرار دادن کتاب و مجسمه
استعلام قیمت و موجودی
‎تومان0
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • جنس ترکیب چوب و ام دی اف
 • طراحی زیبا
 • مناسب برای دک.راسیون های کلاسیک
 • رنگ مطابق تصویر
 • دارای گارانتی
 • برند اخوان
 • صفحه گرد
استعلام قیمت و موجودی
‎تومان0
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • جنس ترکیب چوب و ام دی اف
 • طراحی زیبا
 • مناسب برای دک.راسیون های کلاسیک
 • رنگ مطابق تصویر
 • دارای گارانتی
 • برند اخوان
 • صفحه گرد
استعلام قیمت و موجودی
‎تومان0
 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • جنس ترکیب چوب و ام دی اف
 • طراحی زیبا
 • مناسب برای دک.راسیون های کلاسیک
 • رنگ مطابق تصویر
 • دارای گارانتی
 • برند اخوان
 • صفحه گرد
‎تومان8,131,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • همراه با پاندول
 • پایه تلسکوپی
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس فلزی
 • 5 سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 173 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت اعداد رومی
 • بدون ثانیه شمار
 • این ساعت به برق وصل شده و صفحه آن روشن می شود
‎تومان7,423,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • بدون پاندول
 • پایه تلسکوپی
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • 5 سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 177 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت خط
 • بدون ثانیه شمار
 • این ساعت به برق وصل شده و صفحه آن روشن می شود
‎تومان8,309,000
استعلام موجودی
 • ساعت ایستاده
 • بدون پاندول
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس فلزی
 • صفحه سفید
 • اعداد انگلیسی
 • نحوه نمایش عقربه ای
 • مناسب دیزاین هایی با طراحی کلاسیک
 • بادوام
 • بدون کشو و قفسه
 • دارای 5 سال گارانتی
 • برند لوتوس

ساعت ایستاده چوبی مدل MFC رنگ قهوه ای روشن

 • ساعت ایستاده
 • پاندول دار
 • طراحی ساده
 • صفحه ساعت گرد
 • جنس چوبی
 • پنج سال گارانتی تعمیر موتور
 • ارتفاع 180 سانتی متر
 • دارای نحوه نمایش عقربه ای
 • نمایش زمان به صورت خطی
 • دارای موتور زنگ
 • بدون ثانیه شمار
 • طراحی ساده و زیبا
ادامه مطلبنمایش کمتر
‎تومان0

store فروشنده : شیک و تک

کدکالا:
DL-MFC-129-WAL
برند:
پسندیدن0
رنگ
 • قهوه ای
تمام شد
مشخصات کالا
DL-MFC-129-WAL

مشخصات

نوع
*ساعت ایستاده
عرض
60 سانتی متر
ارتفاع
180 سانتی متر
عمق
25 سانتی متر
جنس
*چوب
رنگ صفحه
سفید
صفحه شیشه ای
دارد
نمایش زمان
خطی
نحوه نمایش
عقربه ای
ثانيه شمار
ندارد
پاندول
دارد
موتور
آرام گرد
منبع انرژی
باتری
نوع باتری
قلمی و بزرگ
تعدادباتری
3 عدد
گارانتی
دارد
مدت گارانتی
5 سال گارانتی شرکت لوتوس
زمان شروع گارانتی
از زمان تحویل کالا
مواردی که شامل گارانتی می باشد
تعمیر موتور
موارد عدم شمول گارانتی
خسارت ناشی از ضربه ، سقوط ، حمل و نقل/ خسارت ناشی از تغییر در کاربری/ خسارت ناشی از دستکاری افراد غیر متخصص و بلاهای طبیعی/ درمقابل نورآفتاب /درمجاورت آب و رطوبت /هرگونه پارگی بر اثر برخورد با اشیاء نوک تیز و برنده /هرگونه جابجایی نادرست.
قابل شستشو
خیر
توضیحات شستشو/ نظافت
تمیز کردن به وسیله دستمال نمناک
مناسب برای
سالن پذیرایی
نظرات
هیچ نظری وجود ندارد.
نحوه سفارش و ارسال کالا

فهرست محصولات

تنظیمات

برای استفاده از لیست علاقه مندی ها به صورت رایگان یک حساب کاربری ایجاد کنید.

ورود

یک حساب کاربری ایجاد کنید تا کالاهای مورد پسندتان را از دست ندهید

ورود