روتختی

فیلتر توسط
روتختی گلهای بهاری طرح Spring روتختی گلهای بهاری طرح Spring
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬344٬000 ‎تومان 2٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی جنس ساتین دارای الیاف نرم و ضد حساسیت رنگ مطابق تصویر تمامی ست ها به صورت لحاف و کاور قابل سفارش می باشد دو رو دونفره 9 تکه یک نفره 6 تکه دو نفره قابل سفارش برای تخت 160 و 180 یک نفره قابل سفارش برای تخت...
ست روتختی و لحاف دوخت دار دو نفره طرح Love ست روتختی و لحاف دوخت دار دو نفره طرح Love
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار دونفره جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 8تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو بالشی، دو عدد...
ست روتختی و لحاف دوخت دار طرح Lilac ست روتختی و لحاف دوخت دار طرح Lilac
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار دونفره جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 8تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو بالشی، دو عدد...
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار طرح Elena سرویس روتختی و لحاف دوخت دار طرح Elena
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار دونفره جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 8تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو بالشی، دو عدد...
سرویس روتختی دونفره گل دار طرح Pearl سرویس روتختی دونفره گل دار طرح Pearl
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار دونفره جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 8تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو...
ست روتختی دونفره زیبا طرح Tara V2 ست روتختی دونفره زیبا طرح Tara V2
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار دونفره جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 8تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو...
روتختی دونفره ساده طرح Tara روتختی دونفره ساده طرح Tara
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار دونفره جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 8تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو...
ست روتختی و لحاف دوخت دار کودکانه طرح Teddy ست روتختی و لحاف دوخت دار کودکانه طرح Teddy
پیشنهاد با محدودیت زمانی
758٬400 ‎تومان 790٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 5تکه یک نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، دو عدد رو بالشی، یک عدد روکوسنی...
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار طرح Graymood V2 سرویس روتختی و لحاف دوخت دار طرح Graymood V2
پیشنهاد با محدودیت زمانی
758٬400 ‎تومان 790٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 5تکه یک نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، دو عدد رو بالشی، یک عدد روکوسنی...
روتختی دخترانه طرح Mypets روتختی دخترانه طرح Mypets
پیشنهاد با محدودیت زمانی
758٬400 ‎تومان 790٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 5تکه یک نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، دو عدد رو بالشی، یک عدد روکوسنی...
سرویس روتختی دخترانه طرح Photographer سرویس روتختی دخترانه طرح Photographer
پیشنهاد با محدودیت زمانی
758٬400 ‎تومان 790٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 5تکه یک نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، دو عدد رو بالشی، یک عدد روکوسنی...
روتختی نوجوان اسپرت طرح Fashion روتختی نوجوان اسپرت طرح Fashion
پیشنهاد با محدودیت زمانی
758٬400 ‎تومان 790٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 5تکه یک نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، دو عدد رو بالشی، یک عدد روکوسنی...
روتختی یک نفره دخترانه طرح پروانه سه بعدی روتختی یک نفره دخترانه طرح پروانه سه بعدی
پیشنهاد با محدودیت زمانی
758٬400 ‎تومان 790٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 4تکه یک نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، دو عدد رو بالشی برند ترکاز رنگ ثابت...
روتختی و کاور و لحاف دوختدار مدل HAWAII روتختی و کاور و لحاف دوختدار مدل HAWAII
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار دونفره جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 8تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو بالشی، دو عدد...
سرویس کاور و لحاف و روتختی هاوایی سرویس کاور و لحاف و روتختی هاوایی
پیشنهاد با محدودیت زمانی
665٬000 ‎تومان 690٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار قابل سفارش به صورت دو نفره جنس نخ ساتین طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 5 تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدوزی شده، دو عدد رو...
کاور و لحاف و روتختی السا و آنا کاور و لحاف و روتختی السا و آنا
پیشنهاد با محدودیت زمانی
565٬000 ‎تومان 590٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار یک نفره جنس نخ ساتین طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 3تکه یک نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدوزی شده، یک عدد روبالشی برند...
سرویس روتختی فوتبالی مدل استقلال سرویس روتختی فوتبالی مدل استقلال
پیشنهاد با محدودیت زمانی
565٬000 ‎تومان 590٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار یک نفره جنس نخ ساتین طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 3تکه یک نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدوزی شده، یک عدد روبالشی برند...
سرویس روتختی فوتبالی مدل پرسپولیس سرویس روتختی فوتبالی مدل پرسپولیس
پیشنهاد با محدودیت زمانی
565٬000 ‎تومان 590٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار یک نفره جنس نخ ساتین طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 3تکه یک نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدوزی شده، یک عدد روبالشی...
ست کاور و لحاف و روتختی ژاله زرد ست کاور و لحاف و روتختی ژاله زرد
پیشنهاد با محدودیت زمانی
665٬000 ‎تومان 690٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار قابل سفارش به صورت دو نفره جنس نخ ساتین طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 5 تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدوزی شده، دو عدد رو...
سرویس روتختی و کاور و لحاف دوختدار مدل SERENICE سرویس روتختی و کاور و لحاف دوختدار مدل SERENICE
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار دونفره جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 8تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو بالشی، دو عدد...
سرویس روتختی بهاری مدل EMILIA سرویس روتختی بهاری مدل EMILIA
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت دار دونفره جنس ساتن میکرو طراحی جذاب و منحصر به فرد رنگ مطابق تصویر محتویات لحاف: ضد حساسیت 8تکه دو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو بالشی، دو عدد...
560٬000 ‎تومان
سرویس روتختی کاوری ست روتختی دو نفره مناسب تخت 160 4 تکه شامل کاور لحاف، ملحفه تشک و 2 عدد روبالشی جنس نخی رانفورس پارچه نرم و لطیف بدون تغییر رنگ در شستشو برند Ozdilek محصول کشور ترکیه
سرویس روتختی عروس طرح Elizaa سرویس روتختی عروس طرح Elizaa
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬344٬000 ‎تومان 2٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی جنس ساتین دارای الیاف نرم و ضد حساسیت رنگ مطابق تصویر تمامی ست ها به صورت لحاف و کاور قابل سفارش می باشد دو رو دونفره 9 تکه یک نفره 6 تکه دو نفره قابل سفارش برای تخت 160 و 180 یک نفره قابل سفارش برای تخت...
سرویس لحاف دوختدار و روتختی آبی ملایم مدل ELISA سرویس لحاف دوختدار و روتختی آبی ملایم مدل ELISA
پیشنهاد با محدودیت زمانی
1٬056٬000 ‎تومان 1٬100٬000 ‎تومان
سرویس روتختی و لحاف دوخت داردونفرهجنس ساتن میکروطراحی جذاب و منحصر به فردرنگ مطابق تصویرمحتویات لحاف: ضد حساسیت8تکهدو نفره شامل: یک عدد لحاف دوختدار، یک عدد ملحفه تشک کشدار، چهار عدد رو بالشی، دو عدد...

سرویس روتختی

سرویس روتختی شما می تواند بر کیفیت خواب شما تأثیر مستقیم داشته باشد. گرما و سرما در هنگام خواب باعث برهم زدن خواب شما خواهد شد. همچنین کیفیت و جنس ست روتختی که شما استفاده می کنید بر سلامتی شما نیز تأثیرگذار است.

بنابراین همواره توصیه می شود در هنگام خرید روتختی به این نکات توجه کافی را داشته باشید.

نکته دیگری که در انتخاب روتختی بسیار حائز اهمیت است رنگ و طرح روتختی شماست که می بایست با دکوراسیون اتاق خواب شما مطابقت داشته باشد.

هماهنگی میان رنگ و طرح روتختی و کاغذ دیواری و رنگ پرده از نکاتی است که باعث می شود شما در اتاق خواب تان احساس آرامش داشته باشید.

شیک و تک با در نظر گرفتن همه موارد علاوه بر ارائه انواع روتختی ترک و روتختی ایرانی باکیفیت سعی کرده است تنوع بسیار زیادی نیز در مدل های روتختی به شما عرضه نماید تا بتوانید مطابق با سلیقه خود و بدون نگرانی از جنس روتختی اقدام به انتخاب و خرید روتختی نمائید.

روتختی کاوری یا ملحفه روتختی

اکثر افراد در هنگام خرید روتختی سوال میکنند تفاوت بین روتختی کاوری (ملحفه روتختی) و لحاف روتختی در چیست. لازم است توضیح داده شود تنها تفاوتی که این سرویس ها با هم دارند در نوع پوشش لحاف روتختی است.

سرویس روتختی شما شامل لحاف لایت یا لحاف سفید، کاور لحاف، ملحفه تشک، روبالشی و روکوسنی می شود. این اجزاء می تواند در هر سرویس تغییر کند.

در صورتیکه که شما یک لحاف مجزا که معمولاً به آن لحاف لایت اطلاق می شود دارید می توانید سرویس روتختی کاوری تهیه کنید. در سرویس روتختی کاوری شما تنها روکش روی لحاف به همراه سایر اجزای روتختی را تهیه می کنید و نیازی به تهیه مجدد لحاف لایت ندارید.

لحاف روتختی

در صورتیکه سرویس روتختی به شکل لحاف روتختی عرضه شود به دو شکل لحاف دوخت دار و لحاف و کاور قابل سفارش می باشد. لحاف روتختی در واقع یک لحاف کامل است که کاور روتختی با آن دوخته شده است و از آن جدا نمی شود. به این نوع از روتختی، سرویس روتختی با لحاف دوختدار می گویند.

در صورتیکه امکان جدا کردن کاور لحاف از لحاف داخلی وجود داشته باشد به این نوع از روتختی، سرویس کاور و لحاف می گویند.

شما می توانید متناسب با نیاز خود نسبت به خرید یکی از انواع روتختی اقدام نمائید. اما توجه داشته باشید بیشتر مدل های روتختی به شکل لحاف دوختدار عرضه می شوند.

روتختی دو نفره

روتختی دو نفره مرسوم ترین نوع روتختی است که اکثر خانواده ها مخصوصا زوج های جوان اقدام به خرید آن می کنند. این نوع از روتختی برای تخت دو نفره دوخته می شود. توجه داشته باشید متداول ترین اندازه تخت در ایران عرض 160 سانتی متر و طول 2 متر می باشد. بنابراین اکثر روتختی ها برای این نوع از تخت ها مناسب هستند. در صورتیکه شما تخت بزرگتر یا کوچکتر از این اندازه داشته باشید می بایست اقدام به سفارشی سازی اندازه روتختی نمائید.

لازم به ذکر است در صورت تغییر اندازه روتختی تنها ملحفه تشک قابل تغییر است و اندازه لحاف هیچ تغییری نخواهد کرد.

روتختی سه بعدی

روتختی سه بعدی یا روتختی دیجیتالی سبک جدیدی از روتختی به حساب می آید که با پیشرفت تکنولوژی و امکان چاپ با کیفیت بالا برروی پارچه این سبک از روتختی ها به بازار عرضه شده اند.

در تولید روتختی های سه بعدی از رنگ هایی استفاده می شود که به آسانی و با شستشو از سطح پارچه پاک نمی شوند.

روتختی های سه بعدی طرح های زنده و پویاتری نسبت به سایر مدل های روتختی دارند. استفاده از سایه های متعدد باعث شده تا طرح روی روتختی به شکل سه بعدی دیده شود.

روتختی ترک

تقریباً همه ما کالاهای ترک و بخصوص کالای خواب ترک را جزء با کیفیت ترین مدل های روتختی می دانیم. روتختی های ترک به دلیل استفاده از تکنولوژِی بالاتری از تولید پارچه و چاپ از کیفیت و لطافت بیشتری برخوردارند.

در سالهای اخیر به دلیل بروز مشکلات متعدد در عرصه واردات اکثر شرکت های واردکننده کالای خواب ترک به واردات پارچه و تولید داخلی این محصولات در داخل روی آورده اند.در حال حاضر نیز در شیک و تک انواع روتختی ترک و ایرانی از برندهای اصلی و باکیفیت عالی قابل فروش می باشد.

قیمت روتختی

قیمت روتختی یکی از معیارهای خرید به حساب می آید. ما در شیک و تک همواره به مشتریان توصیه می کنیم تنها معیار خرید خود را قیمت روتختی قرار ندهید و اقدام به خرید روتختی ارزان ننمائید. چرا که قیمت و کیفیت رابطه مستقیمی باهم داشته و با کاهش قیمت قطعا کیفیت نیز کاهش پیدا کرده است.

استفاده از الیاف بازیافتی و پارچه های با کیفیت پایین قیمت تمام شده را بسیار پایین خواهد آورد و در نهایت موجب نارضایتی مشتری از خرید و ایجاد هزینه های دوباره برای خرید خواهد کرد.

خرید اینترنتی روتختی

خرید اینترنتی روتختی علاوه بر صرفه جویی در وقت شما این امکان را برای شما فراهم می کند تا با یک کلیک به کلکسیون عظیمی از مدل های متنوع روتختی دسترسی پیدا کنید.اما همیشه دغدغه کیفیت یکی از مسائلی است که ذهن مشتریان را به خود درگیر می کند.

ما در شیک و تک فروش روتختی را به صورت حرفه ای و برای چندین سال متوالی انجام می دهیم و از این رو با تولیدکنندگان و واردکنندگان این حوزه آشنایی کافی را داریم. تجربه خود را در محک زدن تأمین کنندگان متعدد به کار گرفته ایم تا بتوانیم بهترین کیفیت سرویس های روتختی را در تنوع بالا برای شما فراهم نمائیم.

کیفیت کالای کلیه تأمین کنندگان قبل از عرضه برای فروش مورد تأیید تیم فنی شیک و تک قرار گرفته است بنابراین شما می توانید با خاطری آسوده از تجربه ما استفاده کنید و با خیال راحت به صورت اینترنتی خرید خود را انجام دهید.

منو

راهنما

تنظیمات

برای استفاده از لیست علاقه مندی ها به صورت رایگان یک حساب کاربری ایجاد کنید.

ورود